מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226 מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!

ציוד כיבוי אש

אמין הנדסת אש הינה חברה המובילה בתחום ציוד כיבוי אש ע”פ תקן 129/1. חברתנו מתקינה ומתחזקת ציוד כיבוי אש ע”פ התקנים הרלוונטיים.
אנו מוסמכים מטעם מכון התקנים הישראלי כמעבדה מאושרת היתר מס’  37163 .
במעבדה מבצעים טיפול 6 שנתי / טיפול הידרוסטאטי במטפה אבקה / גז ע”פ הוראות עבודה ונהלים מחמירים . בתום הטיפול, מוצמדת דיסקית בדיקה למטף וכן אישור בדיקה מטעם תחזוקאי מוסמך .
חברתנו מחזיקה בציוד תיקני ע”פ דרישות שרותי הכבאות .

מטפה כיבוי אבקה / גז   במשקלים שונים 3 , 6, 12 ,50  ק”ג  – ת”י 129/1 ו- 987

זרנוק כולל מצמד – ת”י  3/365

ברז שריפה –  ת”י 448

גלגלון ומזנק  –   ת”י  2206/2

ברז כיבוי אש

ברז כיבוי אש משמש לכיבוי שריפות ויכול להציל חיים. אל הברז מחברים צינור לכיבוי אש, אשר בעזרתו ניתן לכבות שריפה שפורצת. ברז כיבוי אש מכונה גם “הידרנט” בשמו השני. את ההידרנטים בדרך כלל נראה פרושים ברחובות הערים ובקרבת מבנים. שירות הכבאות וההצלה דורש במקרים רבים הצבת ברז כיבוי אש על מנת להעניק לעסק או לקבלן […]