חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226

מתן שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים בהתאם לת”י 129 – מספר היתר 37163