חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226

מגבר כריזה עצמאי