חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226

מתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי אש בהתאם לת”י 1220 חלק 11 – מספר היתר 25634