חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226

מתן שירותי תחזוק למתזים בהתאם לת”י 1928 – מספר היתר 37083