מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226 מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!

מערכות כיבוי ספרינקלרים

תכנון והתקנת מערכות ספירנקלרים על-פי התקן הישראלי 1596. תחזוקת מערכות ספרינקלרים על-פי התקן הישראלי 1928 מספר היתר מטעם מכון התקנים 37083. תחזוקת חדר משאבות על-פי התקן הישראלי 1968. מערכת כיבוי אש באמצעות ספרינקלרים. תכנון והתקנת מערכות קצף.