מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226 מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!

מערכות שחרור ופינוי עשן

דלקת אש מתחילה ב – עשן !

זיהוי העשן והטיפול המידי הוא קריטי בשלב הראשון למניעת פגיעה בחיי אדם ולנזק מתמשך לרכוש.

פעולת מפוחי העשן הינה אוטומטית, ברגע הגילוי ע”י גלאי עשן / חום מופעלת מערכת גילוי העשן באתר ומעבירה אינדיקציה למערכת המפוחים.

פעולה נוספת הנגזרת מפעולת המפוחים היא הוצאת החום הגובה העולה באתר.

תפקיד המפוחים הוא לשאוב את העשן / חום מתוך האתר ולהוציא אותו מחוץ למבנה.
ניתן בנוסף להפעיל את המפוחים בצורה ידנית.

התקנת מפוחים הינה תנאי לקבלת רישיון עסק.
בנייני מגורים, מסעדות, מבני תעשיה, חניונים ועוד.
שחרור-עשן

המפוחים מתאימים להוצאת עשן בעת שריפה.
ניתן להתקין את המפוח על צד הבניין או על הגג.
עומד בטמפרטורה גבוהה של חום.
דרישת תקן 1001, חלק 7 של מכון מת”י.

אנו מתאימים את המפוח באופן פרטני לאתר ע”פ תכנון מהנדס החברה ובכפוף לדרישת התקן.

התקנת המערכת כוללת :
תכנון – פיקוח – התקנה – אישור מהנדס – תעודת מת”י