מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226 מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!

הוראות לביצוע מיידי -ADR 3000

 

במצב עבודה תקין נורית הפעלה תקינה ומתח רשת דולקות.
בתצוגה האלפאנומרית מוצג סטאטוס המערכת בליווי שעון הזמן.
באזעקת אש
  1. נורית אזעקה (אזעקת אש) מהבהבת.
  2. השתק את הצופרים על ידי לחצן השתק. במידה ונדרשת סיסמא הקש 1111 ולחץ על חצן אישור.
  3. גש אל האיזור המופיע על גבי התצוגה, טפל באירוע בהתאם להוראות קצין הבטיחות ודווח לממונים עליך.
  4. במצב בו קיים יותר מאירוע אחד בו זמניתדולקת נורית זיכרון (דפדף בזכרון), על מנת להציג את האירועים הנוספים, לחץ על לחצן דפדוף בזיכרון (דפדף בזכרון).
בשעת תקלה
  1. השתק את זמזם התקלה על ידי לחיצה על לחצן השתק. במידה ונדרשת לסיסמא הקש סיסמא (1111) ולחץ על לחצן אישור.
  2. אבחן את התקלה על פי הפירוט המופיע על הצג, פעל לתיקונה באופן עצמאי, או במידת הצורך קרא לטכנאי שירות.
  3. תיקון התקלה משיב את המערכת למצב עבודה רגיל באופן אוטומטי.
חזרה לפעולה רגילה

לאחר אזעקה

לאחר ביצוע הפעולות המפורטות לעיל במצב אזעקה, יש להחזיר את המערכת למצב עבודה רגעיל, על ידי לחיצה על לחצן השב.
במידה ונדרשת סיסמא, הקש סיסמא ולחץ על לחצן אישור