מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!חולון • אשדוד • ירושלים • חדרה    מכירות ושירות ארצי: 2191*, 03-5581226 מתקינים מערכות גילוי אש פתוחות בלבד!

הוראות הפעלה למערכת גילוי אש

מצב עבודה תצוגת המערכת פעולות לביצוע
מצב תקין נורית ירוקה POWER AC דולקת אין צורך לגעת בלוח
מצב תקלה זמזם תקלה מופעל
נורית צהובה GENERAL, TROUBLE דולקת נורית צהובה ליד מספר מספר האזור מהבהבת.
פעולה: אשר קבלת התקלה על ידי לחיצה על לחצן ACK.
 

תוצאה: הנורית הצהובה ליד מס’ האזור תדלק קבוע.

מצב אזעקת אש זמזם אזעקה מופעל.
צופרים מופעלים.

נורית אדומה ALARM דולקת

נורית אדומה ליד מספר האזור מהבהבת.

 

פעולה: השתק זמזם תקלה ע”י לחצן SILENCE.
תוצאה: זמזם המערכת יושתק.התקשר מיידית למחלקת השירות של חברת אמין ביטחון.

לאחר תיקון התקלה הלוח חוזר אוטומטית למצב תקין.

 

פעולה: אשר קבלת התקלה ע”י לחיצה על לחצן ACK

 

תוצאה: הנורית האדומה ליד מס’ האזור תדלק קבוע.

 

פעולה: השתק צופרים ע”י לחצן SILENCE

 

תוצאה: הצופרים יושתקו.

זהה את האיזור המזעיק, גש מייד לאזור המזעיק וטפל באירוע לפי הנחיות בסיום האירוע לחץ על לחצן על RESET.